Úvodní strana / Sloupky / Zlo neexistuje

Zlo neexistuje

Noviny plné korupce, násilí, podvodů, lží,.... A nejen noviny. Jeden by pomalu propadl černé beznaději. Tak trochu světla, sice opět převzatého, ale světlo je světlo, ne? A kdo ho má šířit, když ne my?

Profesor na univerzitě položil svým studentům otázku:
„Je všechno, co existuje stvořené Bohem?“
Jeden ze studentů nesměle odpověděl:
„Ano, vše je stvořené Bohem.“
„Stvořil Bůh všechno?“ zeptal se profesor.
„Ano, pane!“ odpověděl student.
Profesor se zeptal: „Pokud Bůh stvořil všechno, tak to znamená, že Bůh stvořil i zlo, které existuje. A díky principu, že naše činnost určuje, jací jsme, Bůh je zlo.“
Jak to student slyšel, tak zmlkl. Profesor byl sám se sebou spokojený.
Tu zdvihl ruku jiný student:
„Pane profesore, mohu Vám položit otázku?“
„Samozřejmě,“ odpověděl profesor.
Student se postavil a zeptal se: „Existuje chlad?“
„ Co je to za otázku, samozřejmě že ano, tobě nebylo nikdy chladno?“
Studenti se zasmáli otázce spolužáka, ale ten pokračoval: „Ve skutečnosti, pane, chlad neexistuje, v souladu se zákony fyziky je ve skutečnosti chlad jen nepřítomnost tepla. Člověka a předměty můžeme popsat a určit jejich energii na základě přítomnosti tepla, ale nikdy ne na základě přítomnosti či vytvoření chladu. Chlad nemá svoji jednotku, kterou ho můžeme změřit. Slovo chlad jsme si vytvořili my lidé, abychom popsali to, co cítíme v nepřítomnosti tepla.“
A student pokračoval: „Pane profesore, existuje tma?“
„ Samozřejmě že existuje,“ odpověděl profesor.
„Znovu nemáte pravdu, tma také neexistuje. Ve skutečnosti je tma nepřítomnost světla. Můžeme zkoumat světlo, ale ne tmu. Světlo se dá rozložit, zkoumat každý lux, ale tma se změřit nedá. Tma nemá svoji jednotku, kterou bychom ji mohli změřit. Tma je jen pojem, který si vytvořili lidé, aby pojmenovali nepřítomnost světla.“
Potom se mladík zeptal: „Pane, existuje zlo?“
Tentokrát profesor nejistě odpověděl: „Samozřejmě, vidíme to každý den, brutalita ve vztazích, mezi lidmi, trestné činy, násilí, všechno toto není nic jiného, než projev zla.“
Na to student odpověděl: „Zlo neexistuje, pane. Zlo je jen nepřítomnost dobra, tedy Boha. Zlo je výsledek nepřítomnosti božské lásky v srdci člověka. Zlo přichází stejně, jako přichází tma, nebo chlad - tedy v nepřítomnosti světla a tepla a lásky.“
Profesor si sedl. Ten student byl mladý Albert Einstein.